Árið 2022

Stjórnarhættir

Góðir stjórnarhættir eru forsenda fyrir traustum samskiptum stjórnar, stjórnenda, starfsfólks, hluthafa, viðskiptavina, eftirlitsaðila og annarra lykil haghafa Sýnar hf. Stjórn og stjórnendur Sýnar hafa tileinkað sér góða stjórnarhætti þar sem leiðarljósið er að styrkja innviði félagsins, efla tryggð og gegnsæi. Markmiðið er jafnframt að byggja upp góða og ábyrga fyrirtækjamenningu til hagsbóta fyrir alla hagaðila félagsins.

Sýn hf. fylgir eftir leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja sem gefnar eru út af Viðskiptaráði Íslands í samstarfi við Samtök atvinnulífsins og Nasdaq Iceland og birtir árlega stjórnarháttayfirlýsingu með árs- og sjálfbærniskýrslu félagsins. Félagið er vottað fyrirmyndarfyrirtæki í góðum stjórnarháttum. Þá hefur fyrirtækið fengið Hvatningarverðlaun jafnréttismála og innleitt jafnlaunastaðalinn ÍST 85. Upplýsingaöryggi fyrirtækisins samræmist alþjóðlega upplýsingaöryggisstaðlinum ISO 27001.

Stjórnarhættir Sýnar hf. taka ávallt mið af lögum og reglum sem um starfsemi Sýnar gilda og hefur félagið innleitt stefnur og verklag til að stuðla að góðum stjórnarháttum. Siðferðissjónarmið eru kjarninn í starfsemi félagsins og eru höfð í huga við allar ákvarðanir. Félagið hefur sett sér siðareglur og aðgerðir sem sporna eiga við spillingar- og mútumálum.

Stjórn Sýnar hf.

Stjórn Sýnar er kosin á aðalfundi félagsins til eins árs í senn, kjörnir eru fimm aðalmenn og tveir varamenn. Stjórn félagsins ásamt forstjóra fer með æðsta vald í málefnum félagsins milli hluthafafunda og ber meginábyrgð á rekstri þess. Á aðalfundi 18. mars 2022 var kosið í aðal- og varastjórn félagsins en breytingar voru gerðar á stjórn í kjölfar tveggja hluthafafunda síðar á árinu, þann 31. ágúst og 20. október.

Við árslok 2022 var stjórn Sýnar hf. skipuð eftirfarandi aðilum: 

Stjórnarformaður

Jón Skaftason

Jón Skaftason, stjórnarformaður félagsins, er fæddur árið 1983. Hann er lögfræðingur frá Háskóla Íslands og sérhæfði sig þá í skyldum stjórnarmanna í hlutafélögum, sem hann skrifaði lokaritgerð um. Enn fremur er Jón LL.M í Corporate Law frá University College London. Hann hefur réttindi til málflutnings fyrir Héraðsdómi og hefur sinnt stundakennslu í félagarétti við Háskólann í Reykjavík og kennt þar um skyldur stjórnarmanna. Milli áranna 2020 og 2022 var Jón framkvæmdastjóri Strengs Holding ehf. Þar stýrði hann fjárfestingum Strengs í Skeljungi hf. og Kaldalóni hf. Á árunum 2012 til 2020 var Jón framkvæmdastjóri fjárfestinga 365 hf. - lengst af með aðsetur í London - og vann hann m.a. að sölu á fjölmiðla- og fjarskiptarekstri 365 miðla til Sýnar hf. (þá Fjarskipti). Jón starfaði sem lögmaður á skrifstofu Logos Legal Services í London á árunum 2007 til 2012. Jón er fyrrverandi stjórnarformaður Norr 11 Aps og 101 Copenhagen Apps (Danmörk), Kaldalóns (2021-2022), Sleep Solutions Ltd (Bretland) árin 2018-2021 og Murduck London Ltd (Bretland) árin 2012-2014. Jón var meðstjórnandi hjá Torgi ehf. – útgáfufélagi Fréttablaðsins árin 2018-2019. Jón er stjórnarmaður í Gavia Invest ehf., eins stærsta hluthafa Sýnar hf., og Pordoi ehf., sem heldur utan um eignarhlut hans í Gavia. Félag tengt Jóni, Gavia Invest ehf., fer með samtals 42.147.128 hluti í Sýn hf.

Varaformaður stjórnar

Rannveig Eir Einarsdóttir

Rannveig Eir Einarsdóttir, er varaformaður stjórnar, fædd árið 1965. Hún er með MBA gráðu frá Háskóla Íslands. Rannveig er forstjóri Reir Verk ehf., þróunar- og byggingarfélags. Frá árinu 2016 hefur Rannveig starfað á sviði fasteignaþróunar og byggingarstarfsemi, sem forstjóri og meðeigandi að Reir Verk ehf. Hún tók þátt í byggingu og stofnun Sandhótels við Laugaveg sem nú er rekið af KEA hotels. Rannveig var stjórnarmaður í félaginu Heimavöllum hf. árin 2019 og 2020. Áður starfaði hún sem stjórnandi hjá Icelandair frá árinu 2000 til ársins 2016 á sviði mannauðsmála og sem forstöðumaður flugþjónustudeildar Icelandair. Undanfarin fimm ár, eða frá árinu 2017, hefur Rannveig verið í stjórn Ölgerðarinnar og er enn stjórnarmaður í því félagi. Rannveig fer með 20.650.000 hluti í Sýn hf. gegnum Fasta ehf.  

Stjórnarmaður

Hákon Stefánsson

Hákon Stefánsson er fæddur árið 1972. Hann lauk embættisprófi í lögfræði frá Háskóla Íslands 1998 og er með réttindi til málflutnings fyrir Landsrétti. Hann hefur frá árinu 2019 starfað sem forstjóri InfoCapital ehf. Áður var hann meðeigandi Lögmanna Mörkinni 2018-2019. Þá gegndi hann ýmsum störfum á árunum 2006-2018 fyrir Creditinfo Group, svo sem starfi framkvæmdastjóra á Íslandi, framkvæmdastjóra lögfræðisviðs og alþjóðamarkaða, sem og starfi aðstoðarforstjóra. Hann átti sæti í framkvæmdastjórn Intrum Justitia á árunum 2002-2006, var bæjarlögmaður á Akureyri 2000-2002 og starfaði sem löglærður fulltrúi á Lögfræðistofu Reykjavíkur 1998-2000. Hákon situr og hefur setið í stjórnum fjölmargra innlendra og erlenda fyrirtækja auk þess að sitja í stjórnum opinberra stofnana og fyrirtækja. Félög tengd Hákoni, þ.e. InfoCapital ehf. og Gavia Invest ehf., fara með 51.397.128 hluti í Sýn hf.

Stjórnarmaður

Páll Gíslasson

Páll Gíslason er fæddur árið 1976. Hann er rafmagns- og tölvuverkfræðingur frá Háskóla Íslands sem hefur á rúmlega tuttugu ára ferli starfað við nýsköpun á ýmsum sviðum tækni og vísinda. Páll tók nýverið við stöðu sem Head of Trading hjá Jiko Group, sem er bandarískur fintec banki, en hann hefur undanfarin 15 ár starfað við hátíðniviðskipti (High Frequency Trading, HFT) í kauphöllum víða um heim. Páll var meðstofnandi og forstjóri World Financial Desk LLC (WFD), sem var stofnað í Los Angeles 2007 en flutti til New York  2010. Félagið var með stærri viðskiptavökum á rafrænum mörkuðum með bandarísk ríkisskuldabréf og vaxtaafleiður, og átti einnig mikil viðskipti í kauphöllum í Bretlandi, Ástralíu og Þýskalandi. Áður en Páll snéri sér að fjármálamörkuðum hafði hann starfað fyrir þrjú sprotafyrirtæki. Páll á ekki eignarhlut í félaginu.   

Stjórnarmaður

Sesselía Birgisdóttir

Sesselía Birgisdóttir er fædd árið 1976. Hún lauk M.Sc. námi í stjórnun mannauðs, með áherslu á þekkingar og breytingarstjórnun frá Lundar háskóla í Svíþjóð og M.Sc. námi í alþjóðlegri markaðsfræði og vörumerkjastjórnun frá Lundar háskóla í Svíþjóð. Sesselía tók við sem framkvæmdastjóri sölu-, þjónustu- og markaðsmála Vodafone 1. febrúar 2023. Hún starfaði áður sem forstöðumaður nýsköpunar og markaðsmála hjá Högum árin 2021-2023. Þar á undan starfaði Sesselía sem framkvæmdastjóri þjónustu-, sölu- og markaðssviðs hjá Íslandspósti. Á árunum 2016 til 2019 starfaði hún sem forstöðumaður stafrænna miðla og markaðsmála hjá Advania. Hún er aðalmaður í stjórn AGR Dynamics frá árinu 2021. Sesselía á 50.000 hluti í félaginu.  

Allir stjórnarmenn félagsins teljast vera óháðir félaginu, viðskiptaaðilum, og samkeppnisaðilum. Þau Jón Skaftason, Rannveig Eir Einarsdóttir og Hákon Stefánsson teljast háð stórum hluthöfum félagsins í skilningi leiðbeininga um góða stjórnarhætti. 

Varamenn

Varamenn stjórnar eru þau Salóme Guðmundsdóttir og Daði Kristjánsson.

Meginhlutverk stjórnar

Meginhlutverk stjórnar Sýnar hf. er að marka félaginu stefnu og hafa eftirlit með framkvæmd hennar. Kjarni stefnunnar er að hagsmunir viðskiptavina, eigenda og starfsmanna séu hafðir að leiðarljósi. Áhersla er lögð á traustan og arðbæran rekstur og að rekstraráhætta sé lágmörkuð.  Stjórn gætir þess einnig að starfsemi félagsins sé í samræmi við tilgang þess samkvæmt samþykktum og markaðri stefnu. 

Forstjóri Sýnar hf. 

Forstjóraskipti urðu á árinu en Heiðar Guðjónsson sagði starfi sínu lausu af persónulegum ástæðum þann 25. júlí 2022. Heiðar sinnti starfskyldum sínum á samningsbundnum uppsagnarfresti þar til Yngvi Halldórsson var ráðinn í hans stað þann 27. september 2022.  

Forstjóri

Yngvi Halldórsson

Yngvi Halldórsson er fæddur árið 1977. Hann er með B.S. gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands. Yngvi starfaði áður sem framkvæmdastjóri rekstrarsviðs Sýnar frá 2019-2022. Hann sat auk þess í stjórn félagsins árin 2014-2019. Fyrst í varastjórn til 2017 þegar hann tók sæti í aðalstjórn. Í ársbyrjun 2018 varð Yngvi meðeigandi í fjárfestingarfélaginu Alfa Framtak ehf. sem rekur m.a. framtakssjóðinn Umbreytingu. Hann starfaði hjá Össur hf. frá árinu 2008 til 2018 og gegndi þar ýmsum störfum, síðast sem CIO og VP of Global Business Services. Árin 2006 til 2008 var Yngvi sjóðsstjóri erlendra hlutabréfasjóða hjá Landsvaka ehf. Á árunum 2000 til 2005 starfaði Yngvi sem ERP ráðgjafi í Dynamics Nav hjá Maritech ehf. Yngvi á 334.000 hluti í félaginu, ýmist með beinum hætti eða í gegnum Transitus ehf.

Framkvæmdastjórn Sýnar hf. 2022

Forstjóri og framkvæmdastjórar mynda framkvæmdastjórn félagsins og ber hún ábyrgð á daglegum rekstri þess og fylgni við rekstraráætlanir. Við árslok 2022 voru framkvæmdastjórar þessir, auk forstjóra félagsins:  

Kristín Friðgeirsdóttir, framkvæmdastjóri Fjármála og stefnumótunar

Kristín Friðgeirsdóttir tók við sem fjármálastjóri Sýnar hf. sumarið 2021. Kristín starfaði áður sem alþjóðlegur ráðgjafi í tekjustýringu, gagnagreiningu og stefnumarkandi ákvarðanatöku. Hún hefur jafnframt kennt MBA og stjórnendanámskeið í London Business School. Kristín hefur setið í stjórnum Kviku banka, Eikar, Controlant, Distica og Völku og var áður varaformaður stjórnar TM og stjórnarformaður Haga. Kristín er með mastersgráðu í fjármálaverkfræði og doktorsgráðu í rekstrarverkfræði frá Stanford háskóla.

Þórhallur Gunnarsson, framkvæmdastjóri Fjölmiðla

Þórhallur Gunnarsson er framkvæmdastjóri Fjölmiðla, en hann hóf störf hjá félaginu árið 2019. Árin 2013-2019 starfaði Þórhallur sem framkvæmdastjóri sjónvarps- og kvikmyndadeildar Sagafilm. Þar áður var hann dagskrárstjóri RÚV, ritstjóri Kastljóss, auk þess sem hann hefur stýrt fjölmörgum sjónvarpsþáttum af öllu tagi, m.a. Íslandi í dag á Stöð 2. Þórhallur hefur átt sæti í framkvæmdastjórn RÚV og stjórn Sagafilm. Hann hefur undanfarin ár verið framleiðandi margra stærstu sjónvarpsþátta á Íslandi, hvort sem um er að ræða leiknar sjónvarpsþáttaseríur, heimildarmyndir, fræðsluefni eða skemmtiþætti. Þórhallur kennir miðlun upplýsinga við MBA nám Háskóla Íslands. Þórhallur er með meistaragráðu í sjónvarpsþáttagerð frá Goldsmiths, University of London.

Páll Ásgrímsson, framkvæmdastjóri Lögfræðisviðs

Páll Ásgrímsson er aðallögfræðingur félagsins en undir hann heyra einnig gæða- og öryggismál, aðfangastýring og regluvarsla. Páll kom til starfa hjá félaginu 2014 en áður var hann einn af eigendum lögfræðistofunnar Juris. Hann er reynslumikill lögmaður á sviði félagaréttar, auk þess að hafa sérhæft sig á sviði fjarskipta-, upplýsingatækni- og samkeppnisréttar. Um árabil starfaði Páll sem forstöðumaður og síðar framkvæmdastjóri lögfræðisviðs Símans (síðar Skipta) auk þess að búa að reynslu frá EFTA og ESA í Brussel og Samkeppnisstofnun. Páll hefur auk þess setið í stjórnum ýmissa fyrirtækja innan fjarskiptageirans, t.d. Símans hf., Mílu ehf., FARICE hf. og Skjásins ehf. Páll er lögfræðingur frá Háskóla Íslands og með LL.M frá London School of Economics.

Alda Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri Mannauðs

Alda hefur starfað sem mannauðsstjóri Sýnar síðan í mars 2022, en þar áður starfaði hún sem stjórnendaþjálfari í eigin fyrirtæki Vendum í 11 ár. Hún hefur þjálfað og aðstoðað fjölda stjórnenda við farsæla innleiðingu og uppbyggingu á fyrirtækjamenningu í mörgum af stærstu fyrirtækjum landsins en einnig víða erlendis. Áður starfaði hún sem aðstoðarmaður rektors Háskólans í Reykjavík og þar á undan sem kynningar- og samskiptastjóri skólans. Alda starfaði sem viðskiptastjóri hjá fyrirtækinu SJÁ, fræðslustjóri VR og stundakennari við viðskiptadeild Háskóla Íslands. Hún kenndi einnig við MBA námið í HR og hefur haldið fjölda stjórnunartengdra námskeiða við Opna háskólann. Alda er stjórnmála- og atvinnulífsfræðingur frá Háskóla Íslands, lauk námi í stjórnendamarkþjálfun frá Opna Háskólanum í HR og Corporate Coach University ásamt því að vera með MBA gráðu frá HR.

Hulda Hallgrímsdóttir, framkvæmdastjóri Nýsköpunar og rekstrar

Hulda gekk til liðs við félagið sem framkvæmdastjóri Nýsköpunar og rekstrar í árslok 2022. Hún hefur alþjóðlega reynslu af rekstri, stórum umbreytingarverkefnum, gæðamálum, kerfisinnleiðingum og fleiru frá Össuri þar sem hún starfaði síðastliðin 11 ár eða frá 2011-2022. Í starfi sínu sem forstöðumaður á rekstrarsviði Össurar var áhersla hennar m.a. á gæðamál, innleiðingu regluverks lækningatækja, öryggismál og sjálfbærni þvert yfir fyrirtækið á alþjóðavísu. Þar áður starfaði hún sem verkefnastjóri í alþjóðlegum umbreytingaverkefnum þar sem áhersla var á að umbylta ferlum og innleiða nýtt vinnulag og tækni. Áður en hún kom til Össurar starfaði hún á upplýsingatæknisviði og þróunarsviði Landsbankans við að innleiða nýja ferla og tæknilausnir sem starfsmaður verkefnastofu. Hulda er með B.Sc. og M.Sc. gráðu í iðnaðarverkfræði með áherslu á hermun og bestun frá Háskóla Íslands.

Stjórnarháttayfirlýsing

Við notum vefkökur til að bæta upplifun þína á síðunni. Með því að halda áfram að vafra um síðuna samþykkir þú skilmála okkar um notkun á vefkökum, að öðrum kosti getur þú kynnt þér hvernig má stýra notkun þeirra.