Samfélagið og sjálfbærni

Umhverfismál

Sýn hf. hefur sett sér stefnu í umhverfismálum þar sem megináhersla er lögð á lágmarka umhverfisáhrif af starfseminni með sjálfbærni í fyrirrúmi.

Umhverfisvernd og virðing fyrir landinu er leiðarljós í stefnunni. Þannig er ávallt leitast við að framkvæmdir á vegum félagsins valdi sem minnstu umhverfisraski. Félagið fylgir eftir skýrum ferlum er varðar umsýslu og rekstur fjarskiptainnviða. Félagið hefur skýr markmið í umhverfis- og loftslagsmálum þar sem lykilþátturinn er að draga úr kolefnisfótspori starfseminnar. Sýn skrifaði undir Loftslagsyfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna árið 2015 og hefur frá þeim tíma kolefnisjafnað rekstur félagsins með trjárækt í samstarfi við Kolvið. Heildarkolefnisjöfnun nam 282 tonnum fyrir árið 2022 og gróðursett voru 2820 tré. Sýn notaði vottað rafmagn frá endurnýjanlegum orkulindum Orku náttúrunnar á árinu 2022. Félagið nýtir hugbúnað frá Klöppum hf. til að taka saman árlegt umhverfisuppgjör.

Nýsköpun gegnir mikilvægu hlutverki í að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda í fjarskiptatækni. Kjarninn í stefnu Sýnar er að einfalda ferla og styðja við nýsköpun í átt að vistvænni framþróun. Það felst meðal annars í því að sjálfvirknivæða ferla, þróa öflugar stafrænar lausnir og innleiða nýja tækni. Þá á sér stað samstarf með viðskiptavinum, birgjum og verktökum við að þróa vörur og þjónustu til að lágmarka áhrifin sem félagið hefur á umhverfið.

Vodafone býður viðskiptavinum að koma með eldri raftæki með þjónustunni "Notað upp í nýtt". Ef tæki reynist verðlaust þá er því fargað á ábyrgan hátt í samstarfi við fyrirtækið Foxway. Samkvæmt úttekt Foxway þá kom hringrásarkerfið í veg fyrir losun á rúmlega 13 tonnum koltvísýringsígilda á síðastliðnu ári. Mikill meirihluti þeirra tækja sem var skilað inn í hringrásarverkefnið öðluðust nýtt líf, eða um það bil 70% og hin voru nýtt í varahluti og góðmálmarnir og önnur hráefni sem í þeim var að finna voru endurnýtt.

Horft er til marga leiða til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda meðal annars að stuðla að betri orkunýtingu, lágmarka myndun úrgangs og efla vistvænar samgöngur. Félagið hvetur starfsfólk að nýta sér vistvænar samgöngur til og frá vinnu með því að veita samgöngustyrk.

Umhverfisþættir

Orkunotkun

Einingar 2019 2020 2021 2022
Heildarorkunotkun kWst 10.005.610 9.860.132 9.829.905 9.546.568
Jarðefnaeldsneyti kWst 703.659 524.788 470.210 543.493
Heildarorkunotkun kWst - - - -
Rafmagn kWst 7.291.524 7.349.936 7.587.033 7.457.341
Hitaveita kWst 2.010.427 1.985.407 1.772.661 1.545.734
Kæling kWst - - - -
Gufa kWst - - - -
Bein orkunotkun kWst 703.659 524.788 470.210 543.493
Óbein orkunotkun kWst 9.301.951 9.335.344 9.359.694 9.003.075

Nasdaq: E3|UNGC: P7, P8|GRI: 302-1, 302-2|SDG: 12|SASB: General Issue / Energy Management

Orkusamsetning

Einingar 2019 2020 2021 2022
Heildarorkunotkun kWst 10.005.610 9.860.132 9.829.905 9.546.568
Jarðefnaeldsneyti % 7% 5,3% 4,8% 5,7%
Endurnýjanlegir orkugjafar % 93% 94,7% 95,2% 94,%
Kjarnorka % 0% 0% 0% 0%

Nasdaq: E5|GRI: 302-1|SDG: 7|SASB: General Issue / Energy Management

Eldsneytisnotkun

Einingar 2019 2020 2021 2022
Heildareldsneytisnotkun kg 58.911 43.864 39.322 45.449
Bensín kg 11.847 11.498 9.561 11.135
Díselolía kg 47.064 32.366 29.761 34.313
DM olía kg
Jarðgas kg

Vatnsnotkun

Einingar 2019 2020 2021 2022
Heildarvatnsnotkun 64.631,4 65.731 66.357,9 53.171,6
Kalt vatn 29.968,9 31.499,9 35.794,8 26.521,1
Heitt vatn 34.662,5 34.231,2 30.563,1 26.650,6
Endurunnið vatn (ef við á)
Endurheimt vatn (ef við á)

Nasdaq: E6|GRI: 303-5|SDG: 6|SASB: General Issue / Water & Wastewater Management

Samsetning raforku

Einingar 2019 2020 2021 2022
Heildarnotkun raforku kWst 7.291.524,2 7.349.936,4 7.587.033,4 7.457.341,2
Jarðefniseldsneyti % - - - -
Endurnýjanlegir orkugjafar % 100% 100% 100% 100%
Kjarnorka % - - - -

Meðhöndlun úrgangs

Einingar 2019 2020 2021 2022
Heildarmagn úrgangs kg 108.700 47.208 54.018 45.864
Flokkaður úrgangur kg 72.383 25.056 30.693 31.297
Óflokkaður úrgangur kg 36.317 22.152 23.325 14.567
Endurunnin úrgangur kg 49.541 22.972 30.693 31.205
Úrgangi fargað kg 59.159 24.236 23.325 14.659
Flokkunarhlutfall úrgangs % 66,6% 53,1% 56,8% 68,2%
Endurvinnsluhlutfall úrgangs % 45,6% 48,7% 56,8% 68%

Viðskiptaferðir

Einingar 2019 2020 2021 2022
Heildarvegalengd km 658.136 79.363 14.294 102.921
Flugferðir km 658.136 79.363 14.294 102.921
Lestarferðir km - - - -
Rútuferðir km - - - -
Bílferðir km - - - -
Sjóferðir km - - - -

Meðhöndlun pappírs

Einingar 2019 2020 2021 2022
Heildarþyngd prentaðs pappírs kg 1.566 1.112 1.008 801
Heildarmagn prentaðs pappírs blaðsíður 337.753 239.378 206.258 150.315
þar af litaprent blaðsíður 72.432 50.291 49.650 44.752
þar af svarthvít prentun blaðsíður 265.321 189.087 156.608 105.563
Tvíhliða blaðsíður 192.634 133.738 107.861 69.168
Litaprentun % - - - -
Svarthvít prentun % - - - -

Umhverfisstarfsemi

Einingar 2019 2020 2021 2022
Fylgir fyrirtækið formlegri umhverfisstefnu? já/nei Já-
Fylgir fyrirtækið sérstökum úrgangs-, vatns-, orku- og/eða endurvinnslustefnum? já/nei
Notar fyrirtækið þitt viðurkennt orkustjórnunarkerfi? já/nei Nei Nei Nei Nei

Nasdaq: E7|GRI: 103-2|SASB: General Issue / Waste & Hazardous Materials Management

Loftslagseftirlit

Einingar 2019 2020 2021 2022
Hefur framkvæmdastjórn yfirumsjón með og/eða stýrir loftslagstengdri áhættu? já/nei Nei Nei Nei Nei
Hefur stjórn þín eftirlit með og/eða stjórnar loftslagstengdri áhættu? já/nei Nei Nei Nei Nei

Nasdaq: E8, E9|GRI: 102-19, 102-20, 102-29, 102-30, 102-31|SASB: General Issue / Business Model Resilience, Systematic Risk Management|TCFD: Governance (Disclosure A/B)

Mildun loftslagsáhættu

Einingar 2019 2020 2021 2022
Heildarfjármagn sem árlega er fjárfest í loftslagstengdum innviðum, seiglu og vöruþróun m. ISK 2,3 3,7 0 -

Nasdaq: E10|UNGC: P9|SASB: General Issue / Physical Impacts of Climate Change, Business Model Resilience|TCFD: Strategy (Disclosure A)

Kolviður skírteini
Hrein orka
Umhverfismál

Við notum vefkökur til að bæta upplifun þína á síðunni. Með því að halda áfram að vafra um síðuna samþykkir þú skilmála okkar um notkun á vefkökum, að öðrum kosti getur þú kynnt þér hvernig má stýra notkun þeirra.